RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

 • 20 lipca 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy zawodowego.

  W związku z czym od listopada 2014 r. nasza poradnia rozszerza swoją działalność o usługi w zakresie wyżej wymienionych badań.

  Nasza pracownia do badań kierowców wyposażona jest w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a w tym: EPQ-R, FCZ-KT, CISS, RAVEN i Tablice Poppelreutera i kompleksową Aparaturę badawczą, a w tym: Miernik czasu reakcji, Wirometr, Stereometr oraz Ciemnia.

  Testy psychologiczne oraz badania na odpowiednio przystosowanych urządzeniach są wykonywane zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców”. Umożliwia to rzetelne i zgodne z wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psycho-fizycznych badanego.

Badanie skierowane są do:

   

 • 1. Kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E).
 • 2. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 • 3. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.
 • 4. Kierowców zawodowych (ciężarówki, autobusy, TAXI, przewóz osób, rzeczy itp.).
 • 5. Operatorów:

 • – wózków jezdniowych,
  – wózków akumulatorowych,
  – suwnic,
  – maszyn w ruchu,
  – koparek,
  – dźwigów,
  – koparko-ładowarek,

 • 6. Osób pracujących na wysokościach.
 • 7. Pracowników innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • 8. Osób, wobec których w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
 • 9. Kierowców skierowanych przez policję z powodu:

 • – prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
  – przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych (24 pkt.),
  – będących sprawcami kolizji lub wypadku drogowego.

Drogi Kierowco pamiętaj, że na badania należy przyjść wypoczętym oraz 48 godzin przed nim nie należy spożywać alkoholu. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym, prawem jazdy oraz skierowaniem na badania. W dniu badania nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim, a osoby, które noszą okulary powinny je zabrać na badanie.