RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

 • BADANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

  BADANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

  Centrum Medyczno – Terapeutyczne RAZEMQ w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza dzieci i młodzież na kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych dla potrzeb ucznia u którego stwierdzono lub należy do grupy ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak dysleksja, dysortografia i dysgrafia.

  Dysleksja to specyficzne rozwojowe zaburzenie czytania.

  Dysortografia to specyficzne rozwojowe zaburzenie pisania objawiające się różnymi nieprawidłowościami w zapisie, między innymi licznymi błędami ortograficznymi.

  Dysgrafia również należy do specyficznych rozwojowych zaburzeń pisania, ale odnosi się do zaburzonej grafiki pisma.

  Specyficzne trudności w uczeniu się diagnozujemy od IV klasy szkoły podstawowej.

  W przypadku zaś dzieci z klas I-III określamy, czy dziecko należy do grupy ryzyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii.

  Zapraszamy na konsultacje oraz badania psychologiczno-pedagogiczne pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się.
  Zapisów dokonywać można stacjonarnie w Centrum Medyczno-Terapeutycznym RAZEMQ ul Polna 13/13a (budynek MEGA MED kl. C) w Piotrkowie Trybunalskim lub pod poniższym numerem telefonu:
  533-983-934

  Napisz komentarz →

Zostaw opinię

Zrezygnuj z odpowiedzi