RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

 • Terapia ręki – co to takiego?

  Terapia ręki – co to takiego?

  To zbiór ćwiczeń gimnastycznych całego ciała prowadzących do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyny poprzez ćwiczenia i zabawy. Celem terapii ręki jest zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie szeregu ćwiczeń, mających na celu poprawę jej funkcjonowania, doskonalenie ruchów precyzyjnych a co za tym idzie, przygotowanie ręki do jednej z najistotniejszych funkcji jaką jest pisanie. Terapia

  Czytaj więcej →
 • ,,Metoda Dobrego Startu”

  ,,Metoda Dobrego Startu”

  Chcesz stworzyć dziecku warunki do prawidłowego procesu uczenia się. Z RAZEMQ to możliwe. Zapisy tel. 533983934 ,,Metoda Dobrego Startu” należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki

  Czytaj więcej →
 • Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

  Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ( Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z poźn zm., Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549) osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na broń muszą przejść obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne. Badanie psychologiczne składa się z 2 części: 1. Rozmowy z psychologiem 2. Części

  Czytaj więcej →
 • Światowy Dzień Walki z Depresją.

  Światowy Dzień Walki z Depresją.

  23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją. Masz prawo czuć przygnębienie, lęk, bezradność, rozdrażnienie. Jeśli jednak stany te utrzymują się przez dłuższy czas, do tego zauważamy m.in. brak energii, chęci do działania, obniżony lub zwiększony apetyt, problemy ze snem lub nadmierną senność, przewlekłe dolegliwości bólowe warto zastanowić się dlaczego. Być może jest to chwilowy

  Czytaj więcej →
 • ,,TERAPIA W SYSTEMIE DZIENNYM” DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

  ,,TERAPIA W SYSTEMIE DZIENNYM” DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

  Centrum Medyczno -Terapeutyczne RAZEMQ w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza OSOBY UZALEŻNIONE  na ,, TERAPIĘ w SYSTEMIE DZIENNYM” W ramach terapii odbywają się: 1) spotkania indywidualne z terapeutą 2) spotkania grupowe z terapeutą 3) warsztaty terapeutyczne 4) psychoedukacja 5) wizyta psychiatryczna Na czas trwania terapii pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie. Czas trwania terapii 4 tygodnie Szczegółowe informacje i zapisy tel.

  Czytaj więcej →
 • KONSULTACJE I TERAPIE LOGOPEDYCZNE  I NEUROLOGOPEDYCZNE

  KONSULTACJE I TERAPIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE

  Zapraszamy na konsultacje i terapie logopedyczne i neurologopedyczne. Profesjonalna pomoc z RAZEMQ. Neurologopedia to specjalizacja logopedii, która skupia się wokół problemów związanych z mówieniem i komunikacją , zarówno u dzieci jak i dorosłych, uwarunkowanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych i dzieci z autyzmem, niepłynnością mówienia, dyzartrią , afazją .

  Czytaj więcej →