RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

cennik

Konsultacje (maksymalnie do 1 godziny)

 • Konsultacja psychologiczna – 60 min.
  130,00 zł
 • Konsultacja psychologiczna – 30 min.
  85,00 zł
 • Konsultacja seksuologiczna – 60 min.
  140,00 zł
 • Konsultacja pedagogiczna – 60 min.
  100,00 zł
 • Konsultacja logopedyczna dla dzieci i młodzieży – 60 min.
  120,00 zł
 • Konsultacja logopedyczna dla dzieci i młodzieży – 30 min.
  65,00 zł
 • Konsultacja logopedyczna dla dorosłych – 60 min.
  120,00 zł
 • Konsultacja Integracji Sensorycznej dla dzieci i młodzieży – 60 min.
  100,00 zł

Terapie i Zajęcia

 • Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 60 min.
  130,00 zł
 • Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 30 min.
  85,00 zł
 • Terapia seksuologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 60 min.
  130,00 zł
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży – 30 min.
  70,00 zł
 • Terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. – 60 min.
  120,00 zł
 • Terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. – 30 min.
  65,00 zł
 • Terapia logopedyczna dla dorosłych – 60 min.
  120,00 zł
 • Terapia Integracji Sensorycznej dla dzieci i młodzieży – 60 min.
  100,00 zł
 • Konsultacja w sprawie uzależnień dla młodzieży i dorosłych – 60 min.
  130,00 zł
 • Terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych – 60 min.
  130,00 zł
 • Terapia par/małżeńska – 90 min.-120 min.
  210,00-280,00 zł
 • Zajęcia psychologiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 60 min.
  130,00 zł
 • Zajęcia psychologiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 30 min.
  80,00 zł
 • Zajęcia pedagogiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 60 min.
  100,00 zł
 • Zajęcia pedagogiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 30 min.
  70,00 zł
 • Zajęcia logopedyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 60 min.
  120,00 zł
 • Zajęcia logopedyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 30 min.
  65,00 zł
 • Zajęcia SI w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 60 min.
  100,00 zł
 • Zajęcia SI w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 30 min.
  70,00 zł
 • Rehabilitacja dla dzieci , gimnastyka korekcyjna  – 60 min.
  130,00 zł
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych + Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – 45 min.
  100,00 zł
 • Terapia jąkania – Wystukiwanie sylab – 60 min.
  120,00 zł
 • Terapia Ręki – 60 min.
  120,00 zł
 • Terapia Ręki – 30 min.
  65,00 zł
 • Zajęcia grupowe w ramach Treningu umiejętności szkolnych (grupa 3 bądź 4-osobowa) – 4×60 min.
  120,00 zł (30zł/1h)
 • Zajęcia grupowe w ramach Treningu umiejętności szkolnych (grupa 2-osobowa) – 4×60 min.
  160,00 zł (40zł/1h)
 • Zajęcia indywidualne w ramach Treningu umiejętności szkolnych – 60 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych (grupa 4-5-osobowa)  – 60 min.
  65zł/1 os.
 • Pakiet 4 zajęcia indywidualne w ramach Treningu umiejętności szkolnych – 60 min.
  320,00 zł
 • Konsultacja dot. Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci – 60 min.
  130,00 zł
 • Zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci – 60 min.
  90,00 zł/1 os.
 • Trening Umiejętności Wychowawczych dla dorosłych – 60 min.
  130,00 zł
 • Trening Kompetencji Rodzicielskich – płatność z góry za 4 godziny (grupa 3-osobowa) – 4x60 min.
  200,00 zł/os. (50zł/1h)
 • Trening Kompetencji Rodzicielskich – płatność z góry za 4 godziny (grupa 2-osobowa) – 4x60 min.
  240,00 zł/os. (60zł/1h)
 • Trening Kompetencji Rodzicielskich – Indywidualnie – 60 min.
  130,00 zł
 • Metoda dobrego startu  – 60 min.
  120,00 zł
 • Warsztaty grupowe z młodzieżą – 90 min.-120 min.
  100,00 zł/1os.
 • Doradztwo zawodowe konsultacja + badanie  60 – 90 min.
  200,00 zł

Badania i opinie

 • Diagnoza poziomu inteligencji i wydanie opinii – 2 godz.
  280,00 zł + 50,00 zł -100 zł opinia
 • Badanie pedagogiczne i wydanie opinii – 1,5 godz..
  150,00 zł + 50,00 zł opinia
 • Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej 6-latka i wydanie opinii – ok. 3 godz. – 2 spotkania
  300,00 zł + 80,00 zł opinia
 • Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne i wydanie opinii dla osoby nieletniej (kl. I-III S.P.) – ok. 3 godz. – 2 spotkania
  300,00 zł + 80,00 zł opinia
 • Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się i wydanie opinii – ok. 4 godz. – 2 spotkania
  320,00 zł + 80,00 zł opinia
 • Pełna diagnoza integracji sensorycznej (dzieci powyżej 4 r.ż.) – 3 godz. – 3 spotkania
  360,00 zł + 100,00 zł opinia
 • ,

 • Skrócona diagnoza integracji sensorycznej (dzieci poniżej 4 r.ż.) – 1 -1,5 godz.
  200,00 zł + 100,00 zł opinia
 • Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży pod kątem wykrycia depresji – 2 godz.
  280,00 zł + 50,00 zł opinia
 • Badanie Testem Osobowości – 2 godz.
  270,00 zł + 50,00 zł opinia
 • Badanie psychologiczne testem MMPI i wystawienie opinii ok. 3 godz.
  350,00 zł + 100,00 zł opinia
 • Testy organiczne + test poziomu inteligencji wystawienie opinii ok. 3 godz.
  350,00 zł + 50,00 zł - 100 zł opinia
 • Zaświadczenie z odbytej konsultacji/terapii
  30,00 zł
 • Opinia  z odbytej terapii
  50,00 zł - 150 zł

Cennik terapii EEG Biofeedback (Tylko Poradnia Piotrków)

 • Konsultacja wstępna przed treningami Biofeedback EEG + QEEG do 60 min.
  120,00 zł
 • Trening Biofeedback EEG 45 min.
  100,00 zł
 • PAKIETY
 •  

Badania psychotechniczne dla kierowców (Tylko Poradnia Piotrków)

 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 15 – 30 min.
  25,00 zł
 • Badanie operatorów maszyn 45 – 60 min.
  80,00 zł
 • Badanie operatorów pracujących na wysokości 45 – 60 min
  80,00 zł
 • Badanie operatorów maszyn, pracujących na wysokości, kierujących innymi pojazdami 45 – 60 min.
  80,00 zł
 • Badanie dla kierowców kat. B, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem 60 min.
  100,00 zł
 • Kompleksowe badanie psychotechniczne (pozostałe kategorie) 60 – 90 min.
  150,00 zł
 • Badanie psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych 60 – 90 min.
  150,00 zł
 • Badanie kierowców skierowanych przez policję (przekroczenie punktów, prowadzenia po alkoholu bądź spowodowanie wypadku) 60-90 min.
  150,00 zł
 • Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń  90 – 120 min.
  250,00 zł
 •