Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61
 • Oferujemy wstępną konsultację do każdego ze specjalistów!

  15-30 min. za jedyne 50,00 zł

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci w wieku 0-7 - BEZPŁATNA

Terapia

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży do 18. r. ż. – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia psychologiczna dla dorosłych- 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia logopedyczna – 60 min.
  85,00 zł
 • Terapia pedagogiczna – nauka czytania, nauka pisana, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – 60 min.
  85,00 zł
 • Terapia uzależnień – 60 min.
  100,00 zł
 • Zajęcia Integracji sensorycznej (SI) – 60 min.
  85,00 zł
 • Gimnastyka korekcyjna – 60 min.
  45,00 zł
 • Zajęcia w ramach Treningu umiejętności szkolnych – 60 min.
  30,00 zł

Badania i opinie

 • Diagnoza poziomu inteligencji i wydanie opinii – 90 – 120 min.
  150,00 zł
 • Kompleksowe badanie pedagogiczne i wydanie opinii – 90 min.
  150,00 zł
 • Kompleksowe badanie psychologiczne i wydanie opinii – 120 – 180 min.
  250,00 zł
 • Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji) i wydanie opinii – ok. 4 godz. – 2 spotkania
  280,00 zł
 • Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej 6-latka i wydanie opinii – ok. 3 godz. – 2 spotkania
  250,00 zł
 • Badanie psychologiczne testem MMPI i wystawienie opinii ok. 3 godz.
  350,00 zł
 • Diagnoza logopedyczna – 60 min.
  100,00 zł
 • Diagnoza integracji sensorycznej – 90 – 120 min.
  250,00 zł
 • Badanie i wystawienie opinii psychologicznej/pedagogicznej dla osoby dorosłej – ok. 3 godz. – 3 spotkania
  250,00 zł

Cennik terapii EEG Biofeedback

 • Konsultacja wstępna przed treningami Biofeedback EEG + QEEG do 60 min.
  100,00 zł
 • Omówienie wyników po konsultacji i ustalenie ilości treningów do 30 min.
  50,00 zł
 • Badanie QEEG 4 pkt. – bez opisu z omówieniem do 60 min.
  80,00 zł
 • Badanie kontrolne QEEG 4 pkt. bez opisu z omówieniem z omówieniem do 30 min.
  50,00 zł
 • Kompleksowe omówienie wyników po zakończonej terapii Biofeedback EEG do 60 min.
  100,00 zł
 • Trening Biofeedback EEG 30 min.
  80,00 zł
 • Trening Biofeedback EEG 45 min.
  95,00 zł
 • PAKIETY
 •  

Badania psychotechniczne dla kierowców

 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 15 – 30 min.
  25,00 zł
 • Badanie operatorów maszyn 45 – 60 min.
  50,00 zł
 • Badanie operatorów pracujących na wysokości 45 – 60 min
  50,00 zł
 • Badanie operatorów maszyn, pracujących na wysokości, kierujących innymi pojazdami 45 – 60 min.
  60,00 zł
 • Badanie dla kierowców kat. B, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem 60 min.
  85,00 zł
 • Kompleksowe badanie psychotechniczne (pozostałe kategorie) 60 – 90 min.
  150,00 zł
 • Badanie psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych 60 – 90 min.
  150,00 zł
 • Badanie kierowców skierowanych przez policję (przekroczenie punktów, prowadzenia po alkoholu bądź spowodowanie wypadku) 60 – 90 min.
  150,00 zł

Usługi pedagogiczne

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 60 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia rewalidacyjne – 60 min.
  85,00 zł
 • Terapia zajęciowa (indywidualne) – 60 min.
  85,00 zł
 • Terapia zajęciowa (grupa) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (indywidualne) – 60 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (grupa) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (indywidualne) – 45-90 min.
  85,00 zł

Usługi logopedyczne

 • Badanie pedagogiczne dzieci szkół podst. i gim. do 16 r.ż. – 60- 90 min.
  85,00 - 130,00 zł
 • Badanie pedagogiczne dla uczniów, młodzieży pow. 16 r.ż. – 90-120 min.
  100,00 - 145,00 zł
 • Badanie przesiewowe
  60,00 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 45 min.
  85,00 zł
 • Badanie rewalidacyjne – 45 min.
  85,00 zł
 • Terapia zajęciowa – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (grupowe) – 60 min.
  60,00 zł/os.

Usługi psychologiczne

 • Badanie psychologiczne dzieci szkół podst. i gim. do 16 r.ż. – 60 – 90 min.
  100,00 - 150,00 zł
 • Badanie psychologiczne dzieci szkół podst. i gim. powyżej 16 r.ż. i dorosłych – 90-120 min.
  150,00 - 200,00 zł
 • Porady/terapie wyjazdowe – w domu pacjenta – 60 min.
  140,00 zł
 • Terapia poznawczo – behawioralna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia poznawczo – behawioralna dla osób dorosłych – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia indywidualna młodzieży do 18 r.ż. – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia indywidualna młodzieży powyżej 18 r.ż.- 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia małżeńska, rodzinna – 60-120 min.
  100,00 zł - 200,00 zł

Usługi seksuologiczne

 • Terapia zaburzeń seksualnych u dzieci – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia zaburzeń seksualnych u młodzieży – 60 – 90 min.
  100,00 - 150,00 zł
 • Terapia małżeńska/ par – 60-120 min.
  100,00 zł - 200,00 zł