RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Współpraca z autorką książek i bajek dla dzieci - Małgorzatą Wójcik

Mamy zaszczyt serdecznie Państwa poinformować, że od niedawna rozpoczęliśmy współpracę z panią Małgorzatą Wójcik – autorką terapeutycznych bajek i cudownych opowiadań dla dzieci, a także scenariuszy zajęć edukacyjnych drukowanych w ogólnopolskich czasopismach. Pani Małgorzata jest również autorką książki pt: „Przygoda w kapeluszu”, a w ramach własnego projektu: „Bajka szyta na miarę wyobraźni” tworzy i szyje bajki.

Zachęcamy do zapoznania się również z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej pani Małgorzaty Wójcik: https://www.literycztery.pl/

A tu kilka słów o osobie:

Małgorzata Wójcik : ” Z wykształcenia jestem polonistką, z zamiłowania autorką bajek i opowiadań dla dzieci, a także scenariuszy zajęć edukacyjnych drukowanych w ogólnopolskich czasopismach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W latach 2002-2018 pracowałam jako nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, natomiast w latach 2011-2018 na stanowisku wicedyrektora.
Uważam, że dzięki pasji i zaangażowaniu codziennie możemy odkrywać nowe horyzonty w każdej dziedzinie naszego życia. Jestem autorką książki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pt: „Przygoda w kapeluszu”, a w ramach własnego projektu: „Bajka szyta na miarę wyobraźni” tworzę i szyję bajki.

Dlaczego zachęcam do takiego działania? Bo stawiam na wartości, kreatywność, a co za tym idzie – wszechstronny rozwój. Z czytania książek, ze wspólnego czytania, płynie wiele korzyści. Oprócz wzbogacania słownictwa, zdobywania wiedzy, relaksu czy pobudzania wyobraźni budujemy silne więzi. Książka to przecież pretekst do rozmowy, a rozmowa to bliskość, szczerość, mówienie o swoich potrzebach, to także rozwiązywanie problemów. To po prostu obecność, która jest tak ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach.”

A to kilka prac pani Małgosi:

Współpraca z DIETON

Od lipca 2018 roku poradnia nasza nawiązała współpracę z poradnią dietetyczną DietOn, która zajmuje się leczeniem chorób dietozależnych, autoimmunologicznych, redukcją masy ciała oraz chorobami i schorzeniami mającymi związek i zależnymi od gospodarki węglowodanowej, między innymi insulinooporność.

Zachęcamy do zapoznania się z kompletną ofertą wyżej opisanej poradni na stronie internetowej: http://diet-on.pl/

Współpraca z kinem HELIOS

Nasza Poradnia w październiku 2013 r. weszła we współpracę z kinem HELIOS w Piotrkowie Trybunalskim.

Nasza współpraca polega na tym, że specjaliści z naszej poradni będą prowadzić z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną cykliczne spotkania w kinie, raz w miesiącu od października 2013 r. do czerwca 2014 r.
Spotkania te będą dotyczyły aktualnych tematów społecznych, takich jak: wykluczenie społeczne, bezrobocie młodych, problem prostytucji wśród nieletnich, bezdomność, mniejszości seksualne, tolerancja itp.

Każde pojedyncze spotkanie tematyczne składać się będzie z dyskusji w kinie z udziałem naszych specjalistów oraz projekcji filmu dotyczącego danego tematu społecznego.

Cele spotkań tematycznych:

1

Wyrobienie w młodzieży nawyku świadomego odbioru filmu, identyfikacja zawartego w nim przesłania, problemu.

2

Wyrobienie nawyku uczestniczenia w dyskusji (ważne w kontekście nowych zasad zdawania matury).

3

Mobilizacja uczestników do określenia swojego stanowiska w danej sprawie – przez głosowanie za/przeciw postawionej tezie.

4

Pomoc dla nauczycieli w realizacji trudnych tematów.

5

Zapoznanie młodzieży z organizacjami, grupami wsparcia, które działają na ich terenie i utrwalenie tej wiedzy.

Współpraca ze Stowarzyszeniami Iskierka i Koniczynka

Od września nasza poradnia rozpoczęła współpracę z dwoma fundacjami, a mianowicie:
Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Koniczynka” z siedzibą w Radomsku.

Warsztaty w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie

006

W dniach 12 i 15 listopad 2013 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie specjalista Naszej Poradni prowadził warsztaty z uczniami I i II klas. Tematyka zajęć odnosiła się do profilaktyki uzależnienia od narkotyków.  

Tytuł warsztatów: „NARKOTYKI – NAJLEPSZE WYJŚCIE NIE WCHODZIĆ”

Celem zajęć było:

  1. Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi pojęciami dotyczącymi narkotyków i uzależnienia, oraz podstawowymi rodzajami narkotyków i ich działaniem.
  2. Przedstawienie mechanizmu powstawania uzależnienia.
  3. Uświadomienie uczniom konsekwencji zdrowotnych, psychospołecznych oraz prawnych używania narkotyków.

Poruszane, z uczestnikami warsztatów, zagadnienia dotyczyły:

  • podstawowych pojęć związanych z zażywaniem narkotyków
  • przyczyn zażywania narkotyków
  • procesu powstawania uzależnienia od narkotyków
  • charakterystyki podstawowych grup narkotyków i ich działania
  • zdrowotnych, psychicznych, społecznych i prawnych konsekwencji zażywania narkotyków
  • kwestii prawnych związanych z narkotykami

Metody jakimi posługiwała się nasza specjalistka opierały się w głównej mierze o pracę w grupach, wykład i dyskusję.

Każdy z uczestników, na koniec warsztatów otrzymał komplet materiałów dydaktycznych, w którym zawarte były informacje oparte o zagadnienia poruszane na zajęciach.

Fotorelacja z powyższych warsztatów załączona jest w zakładce GALERIA oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego
w Czarnocinie pod adresem: http://www.zsr.czarnocin.edu.pl/galeria/2013-2014/2013.11.12_warsztaty_profilaktyczne/index.html

Udział w Targach Edukacyjnych

27 września 2013 r. w Hotelu „ALTAMIRA” odbyły się Targi Edukacyjne, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, prezentujące działania na rzecz podnoszenia edukacji w powiecie piotrkowskim w ramach projektu: „Ucz się i pracuj – wsparcie edukacji dorosłych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza Poradnia brała czynny udział w tych targach, wystawiając swoje stoisko jako jeden z wystawców.

Relacja z wyżej opisanych targów:

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach powyżej wymienionego projektu, stworzył Internetową Bazę Danych Usług Edukacyjnych, w której zamieścił naszą placówkę. 

Baza ta dostępna jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy (www.puppiotrkow.pl) bądź pod poniższym linkiem:
http://www.ibe.puppiotrkow.pl/main/placowka/51.html

Dyplom w Plebiscycie Twoje Zdrowie

IMG_3465

Tygodnik „7 Dni” i portal naszemiasto.pl zorganizowali plebiscyt „Twoje Zdrowie”, w którym kandydowały różne ośrodki zdrowia, lekarze i pielęgniarki z regionu województwa łódzkiego. Do plebiscytu wytypowana została również Nasza Poradnia. I dzięki oddanym na nas głosom uzyskaliśmy zaszczytne drugie miejsce 🙂

Link do portalu naszemiasto, w którym zamieszczony jest artykuł na temat zwycięzców plebiscytu:
http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/galeria/plebiscyt-twoje-zdrowie-w-piotrkowie-i-belchatowie-oto,2239098,t,id.html

Artykuł w gazecie!

18 października 2013 r. ukazał się pierwszy artykuł dotyczący działalności Naszej Poradni. Redaktor gazety Wieści Gazeta Regionalna rozmawiała z Dyrektor ds. Rozwoju – Moniką Bujak na temat celu powstania poradni, zadań oraz funkcji pełnionych przez specjalistów poradni, a także na temat tego co wyróżnia Naszą Poradnię spośród innych poradni tego typu.

Całość artykułu można przeczytać na stronie 6-tej gazety Wieści Gazeta Regionalna bądź klikając w poniższy link:
http://www.gazeta-wiesci.pl/wp-content/uploads/2013/05/18.pdf