RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Group of students smiling

Na zajęcia z doradcami zawodowymi zapraszamy w głównej mierze uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ale także również osoby dorosłe.

Po przeprowadzonej, w ciągu dwóch ok. 90-minutowych spotkań, rozmowie z dzieckiem i rodzicami bądź osobą dorosłą oraz testach psychologicznych, a w tym: test inteligencji, osobowości i zainteresowań, otrzymają Państwo informację, jakie kierunki kształcenia i grupy zawodów będą odpowiednie, a jakich należy unikać.

W doborze zawodu – oprócz zainteresowań i ambicji – należy kierować się również czynnikami takimi jak: stan zdrowia, odporność emocjonalna, zdolności umysłowe czy indywidualne cechy osobowości. Diagnoza psychologiczna i zajęcia z doradcą zawodowym pomogą uniknąć niewłaściwego wyboru lub ukierunkować daną osobę, która nie ma jeszcze własnych preferencji zawodowych.

W ramach doradztwa zawodowego oferujemy:

  • badania kompetencji zawodowych
  • budowę indywidualnej ścieżki rozwoju
  • pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu
  • wskazanie możliwości zatrudnienia
  • pomoc w planowaniu własnej kariery zawodowej
  • tworzenie dokumentów aplikacyjnych, a w tym CV, list motywacyjny i życiorys
  • szkolenia z poruszania się na rynku pracy wraz z wykorzystaniem agencji personalnych, portali rekrutacyjnych i portali społecznościowych

Doradcy zawodowi pomagają młodzieży i dorosłym w określaniu ich mocnych i słabych stron, a także w wyborze drogi dalszej nauki lub pracy zawodowej.

Zespół Doradców Zawodowych