RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych z układem ruchowym całego ciała

PRACA PRZEZ RUCH Z UKŁADEM NERWOWYM

Program dr Svetlany Masgutovej, którego celem jest:
* Praca z pierwotnymi schematami ruchowymi odpowiedzialnymi za rozwój koordynacji motoryki dużej i precyzyjnej;
* Poprawa funkcjonowania systemów koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
* Praca z naturalnymi zasobami, które gwarantują ochronę przetrwania;
* Koncepcja naturalnego i zakończonego kształtowania schematów odruchów niemowlęcych;
* Aktywizacja mechanizmów samoregulacji poprzez stymulację schematów odruchów;
* Eliminacja napięć i negatywnych kompensacji schematów ruchowych;
* Integracja odruchów z nawykami i umiejętnościami oraz ze schematami innych odruchów;
* Tworzenie prostych technik, które wspierają rozwój i integrację sfery sensorycznej;
* Kreowanie programów integrowania układu pierwotnych ruchów z kontrolowanym ruchem i wyższymi psychicznymi funkcjami;
* Pomoc w usprawnianiu fizycznego funkcjonowania rozwoju poznawczego i emocjonalnego;

Program Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych polega na diagnozie schematów pierwotnych ruchów i odruchów (bazowych schematów) oraz korekcji, usprawnianiu i integracji układu ruchu pierwotnego.

Terapia ta ma wpływ na procesy myślowe, intelektualne, rozwój motoryki naprzemiennej, postrzeganie, różnicowanie, emocje, rozwój mowy , stabilność, koordynację ręce-język, mowa-komunikacja. Pobudza lub wycisza, zachęca do czynności manualnych, ma działania przeciwbólowe.

Powyższa terapia wspiera:

DZIECI:
-ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
-nadpobudliwe psychoruchowo,
-z deficytami uwagi (ADD),
-z zaburzeniami zachowania (agresja, lęk, ADHD),
-o specyficznych potrzebach edukacyjnych (upośledzenie umysłowe, zespół Downa, epilepsja)
-z autyzmem,
-z mózgowym porażeniem dziecięcym,
-z zaburzeniami rozwoju psychicznego i emocjonalnego,
-z zaburzeniami i deficytami rozwoju sfery motywacyjnej,
-z zaburzeniami okołoporodowymi i wcześniaki.

integracjaodruchow_13578764_t650

MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH:
-z różnymi problemami natury somatycznej, psychomotorycznej, emocjonalnej,
-z trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów w życiu, uczeniu się i pracy zawodowej.

P1010979-uai-1080x607
P1010580
Klasyfikacja odruchów obraz
Integracja-Odruchów-Ustno-Twarzowych