RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Poprawnie pisać może tylko ten, kto poprawnie wymawia wyrazy i kto poprawnie dzieli je na głoski

prof. B. Rocławski
Logopeda-6

Nasza Poradnia proponuje Państwu, a przede wszystkim Waszym dzieciom wszechstronną pomoc logopedyczną, której celem w szczególności jest diagnoza i badanie logopedyczne dotyczące zaburzeń mowy, terapia logopedyczna indywidualna lub grupowa  z osobami z różnorodnymi wadami wymowy, a także profesjonalny instruktaż dla rodziców wraz z cennymi wskazówkami „jak ćwiczyć z dzieckiem w domu”, udzielamy zainteresowanym konsultacji informujących o przebiegu i rozwoju mowy.

Do zadań logopedów należy:

 • kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie wad mowy,
 • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
 • usuwanie zaburzeń głosu,
 • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Przykłady wad wymowy:

 • Rotacyzm (reranie) – polega na nieprawidłowej wymowie głoski „r”
 • Kappacyzm (kekanie) – polega na nieprawidłowej wymowie głosek „k” i „ki”
 • Seplenienie :

* szereg szumiący – polega na nieprawidłowej wymowie głosek: sz, ż, cz, dż

* szereg ciszący – polega na nieprawidłowej wymowie głosek: ś, ź, ć, dź

* szereg syczący – polega na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz

 • Gammacyzm – polega na nieprawidłowej wymowie głosek g, gi, h, hi
 • Dyslalia – polega na nieprawidłowej realizacji fonemów (najmniejszych elementów składowych wyrazów) według zazwyczaj ustalonych norm społecznych, spowodowane wadami w ukształtowaniu lub uszkodzeniu organów artykulacyjnych
 • Rynolalia (nosowanie) – charakteryzuje się dość szczególnym zabarwieniem głosu (zaburzenie rezonansu w mowie). Mowa może być w różnym stopniu zniekształcona – od lekkiego nosowania do wymowy niewyraźnej, zakłóconej szmerami

Jeśli więc niepokoi Was stan mowy dziecka, które nie mówi wcale lub mówi mało zrozumiale, a jego mowa jest niepłynna i niewyraźna to skontaktujcie się Państwo z logopedami pracującymi w naszej Poradni. Nasi logopedzi oferują również pomoc logopedyczną dla osób dorosłych z wadami wymowy, spowodowanymi np. afazją (uszkodzeniem mózgu).

TERAPIA JĄKANIA

NOWOŚĆ !

METODA WYSTUKIWANIA SYLAB – odwraca uwagę jąkającej się osoby od aktu mówienia, co w sposób naturalny obniża poziom lęku przed mówieniem, mocniejsze stuknięcie pomocne jest w sytuacji zbliżającego się skurczu, powodującego tzw. blok, wystukiwanie sylab spowalnia tempo mówienia.

1-850x450

Zespół Logopedów