Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

Lekcje dydaktyczno – wyrównawcze to zajęcia, na których uczeń powinien mieć zagwarantowane wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia takie organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia.

System klasowo – lekcyjny powoduje, że dzieci, które mają poważne problemy z przyswojeniem wiedzy, nie są w stanie opanować minimum programowego. Źródła niepowodzeń są różne, a zatem i sposoby oddziaływań muszą być zróżnicowane. Trudności w uczeniu mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym ucznia. Gdy nauczyciel nie dostrzeże tego problemu to dziecko wchodzi w pierwszy etap niepowodzeń szkolnych, który ma charakter subiektywny. Czasami uczeń wkłada dużo wysiłku w naukę, a efekty są mierne, uczeń otrzymuje słabe oceny. Dziecko, któremu nadal nie udziela szkoła pomocy wchodzi w II etap niepowodzeń objawiający się zaburzeniem zachowania i rożnymi kłopotami wychowawczymi. Opieką dydaktyczno – wyrównawczą należy objąć ucznia jak najwcześniej, najlepiej byłoby dla dziecka, aby objęte zostało wyrównywaniem braków już w grupie 6- latków oraz w nauczaniu zintegrowanym.

Elementary school pupil working under the supervision of a teacher

Celem szkolenia wyrównawczego jest: wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z programem nauczania obowiązującym dla poszczególnych etapów edukacji.

Jako poradnia oferujemy zajęcia wyrównawcze, a także możliwość przygotowania do egzaminu gimnazjalnego bądź matury z zakresu matematyki, chemii i języka polskiego.