Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Jedna rzecz to pokazać dziecku drogę. Drugie, trudniejsze to odsunąć się z tej drogi i zrobić mu przejście.

— R. Brault

Witamy w Tęczowej!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa” została założona 02 września 2013r. w Piotrkowie Trybunalskim.

Działamy w oparciu o prawo oświatowe i podlegamy merytorycznej kontroli Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Statutowym celem poradni jest udzielanie pomocy logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, jak i z zakresu doradztwa zawodowego dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w kształceniu i wychowywaniu dzieci.

Nasze zadania możemy realizować poprzez profesjonalną pracę wykwalifikowanej kadry specjalistów. Ich kompetencje i uprawnienia pozwalają nam na prowadzenie różnego typu terapii, diagnoz, profilaktyk, warsztatów, treningów i szkoleń.

Ponadto poradnia proponuje wysoko specjalistyczne formy diagnozy i terapii głębokiej dysleksji i integracji sensorycznej. Poprzez prowadzenie zajęć pragniemy zapobiegać agresji, przemocy, braku współpracy i empatii wśród dzieci i młodzieży. Profesjonalnie i rzetelnie wspomagamy wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły i rodziny. Edukacja i wychowanie to procesy nie mające końca, długotrwałe a przy tym żmudne i trudne. W wariancie optymistycznym zakładają pozytywny rezultat w postaci uformowanego człowieka, o ustalonym profilu psychicznym i ugruntowanej wiedzy. Rola poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego w tym procesie jest niebagatelna. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego oraz zawodowego w ramach doradztwa zawodowego uczniów w ścisłej współpracy z zespołami nauczycieli, wychowawcami oraz rodzicami lub opiekunami. Wspomaganie rozwoju odbywa się poprzez udzielanie najwyższej jakości pomocy psychologiczno – pedagogicznej w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży.

Jako poradnia cały czas pragniemy się rozwijać i dlatego też dążymy, tam gdzie jest to potrzebne, do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w sferze emocji, zachowań i nie radzenia sobie w nauce. Nasza placówka kładzie nacisk na innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów oraz popularyzowanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami nie tylko w formie indywidualnego kontaktu, ale także poprzez prowadzenie terapii grupowych, warsztatów, treningów, szkoleń lub grup superwizyjnych.

Nasza Poradnia stawia przede wszystkim na szeroko rozumianą profilaktykę. Dla logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych oznacza to konieczność stałego rozwijania swoich zasobów – aktywności, skuteczności, efektywności, samodzielności, kreatywności, zdobywania i doskonalenia nabytych umiejętności. Wymaga również otwartości i gotowości dostosowywania własnej strategii rozwoju do potrzeb środowiska, w którym przychodzi mu działać. W związku z tym nasi specjaliści oferują pomoc w zapobieganiu i pokonywaniu trudności wychowawczych, warsztaty i terapie w zakresie profilaktyki uzależnień, jak również warsztaty szkoleniowe na temat profilaktyki zachowań samobójczych, a także wsparcie dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysu emocjonalnego.

Chcieliśmy stworzyć taką placówkę, jakiej oczekuje społeczeństwo. Placówkę przyjazną rodzinie i dzieciom, wspierającą ich w pokonywaniu ograniczeń wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszechstronną stymulację ich rozwoju.

Udzielana przez naszych specjalistów pomoc jest profesjonalna, rzetelna, sprawna i poufna. Zawsze jest świadczona zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, krótki czas oczekiwania na wizytę, życzliwą i przyjazną atmosferę, która pozwala pracować nawet najbardziej nieśmiałym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, gdyż nasza poradnia nie jest objęta obowiązkiem rejonizacji. Dla naszych klientów stworzyliśmy, także możliwość skorzystania z szybkiej porady w systemie on-line – można tego dokonać wchodząc w zakładkę „kontakt” i wypełniając formularz zapytania online.

 

Wszystkie zainteresowane osoby - Serdecznie Zapraszamy!

Umów się na wizytę do Poradni

Przyjdź do nas osobiście: Piotrków Tryb., ul. Polna 13/13a, bądź umów się telefonicznie lub mailowo.