RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

  • Opinie wydajemy na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

    WYDAWANE OPINIE:

  • 1. Wydanie diagnozy w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  • 2. Diagnoza oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej
  • 3. Opinie psychologiczne po przeprowadzonych badaniach dla dzieci i dorosłych
  • 4. Opinie pedagogiczne po przeprowadzonych badaniach dla dzieci i dorosłych
  • 5. Opinie logopedyczne po przeprowadzonych badaniach dla dzieci i dorosłych