Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61
 • Poradnia w Bełchatowie

  Poradnia w Bełchatowie

  Mamy zaszczyt serdecznie Państwa poinformować, iż od niedawna rozpoczęła działalność filia naszej poradni w Bełchatowie. Mieście się ona przy ulicy 19 Stycznia 14 w budynku OCEAN.

  Pracownicy Filii Poradni świadczą usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, gdyż ani poradnia ani filia nie są objęte obowiązkiem rejonizacji.
  Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, krótki czas oczekiwania na wizytę,życzliwą i przyjazną atmosferę, która pozwala pracować nawet najbardziej nieśmiałym dzieciom, młodzieży i dorosłym.
  Udzielana przez naszych specjalistów pomoc jest rzetelna,sprawna i poufna. Zawsze jest świadczona zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  Poradnia w Bełchatowie realizuje swoje zadania poprzez:
  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  – konsultacje, poradnictwo i diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
  – profilaktykę zaburzeń Integracji Sensorycznej,
  – kompleksową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną pod kątem gotowości szkolnej dzieci, specyficznych trudności w nauce i w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
  – trening umiejętności szkolnych doskonalący umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne,
  – prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
  – diagnozę poziomu rozwoju dziecka,
  – prowadzenie terapii indywidualnych dla dorosłych,
  – profilaktykę i terapie zaburzeń związanych z seksualnością,
  – prowadzenie terapii małżeńskiej oraz rodzinnej,
  – prowadzenie terapii uzależnień,
  – pomoc w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych,
  – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
  – porady, warsztaty i treningi dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
  – doradztwo zawodowe pomagające młodzieży w określeniu mocnych i słabych stron oraz w wyborze dalszej drogi nauki bądź pracy zawodowej.

  Zapisy do Poradni w Bełchatowie pod numerem tel.: 531-48-70-61
  Zapraszamy!

  Napisz komentarz →
 • Napisane przezMonikana 31 stycznia 2017, 14:42

  Witam, chciałabym się dowiedzieć o koszt i o "sposób" badadnia zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka 6 letniego. Jesteśmy z Bełchatowa.

  Reply →

Zostaw opinię

Zrezygnuj z odpowiedzi