Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

W związku z dynamicznym rozwojem Niepublicznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” oraz poszerzającą się ofertą edukacyjną skierowaną do Placówek i Instytucji Oświatowych poszukujemy specjalistów na niżej wymienione stanowiska:

Z wymaganiami dotyczącymi oferty pracy można zapoznać się klikając link danego stanowiska pracy wymienionego powyżej.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: info@poradniateczowa.pl albo pocztą na adres: Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, ul. Polna 13/13a 97-300 Piotrków Trybunalski, bądź osobiście w siedzibie poradni.

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).