RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Kim jest psychiatra?

Psychiatra to osoba, która diagnozuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne. Pomaga poradzić sobie nie tylko z ich objawami, ale i dociera do przyczyn. Psychiatria jest dziedziną medycyny, a psychiatrzy mogą stosować leczenie farmakologiczne i wypisywać recepty na leki.

Do psychiatry możemy udać się bezpośrednio lub po tym, jak poradzi nam taką wizytę psycholog lub lekarz pierwszego kontaktu. Z jakimi problemami odwiedzić psychiatrę?

* zmiany nastroju;
* zmiany w naszym zachowaniu w relacjach rodzinnych i społecznych, np. wycofywanie się z nich, izolowanie się od otoczenia;
* zmiany aktywności – nadmierna lub zbyt słaba w porównaniu z okresem poprzedzającym pojawienie się zmian;
* gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić: śmierć bliskiej osoby, choroba, zwolnienie z pracy;
* ciągłe uczucie strachu, niepokoju;
* ciągłe uczucie smutku, przygnębienia, bezradności;
* ciągłe poczucie samotności;
* zauważamy, że staliśmy się bardziej nerwowi, nadwrażliwi, cały czas czujemy się atakowani i chcemy odpowiadać atakiem;
* gdy zauważamy rzeczy, słyszymy głosy, których inni nie dostrzegają;
* gdy mamy bóle głowy, występuje u nas drżenie rąk, nadpotliwość, kołatanie serca, a badania wykluczyły chorobę somatyczną (fizyczną);
* gdy nadużywamy alkoholu, leków, narkotyków, jesteśmy uzależnieni od hazardu, zakupów czy seksu.

Konsultacje psychiatryczne prowadzone są tylko w Poradni w Piotrkowie Trybunalskim i dotyczą osób dorosłych!

Jak wygląda wizyta u psychiatry?

Wizyty u psychiatry nie należy się obawiać. Pierwsza z nich jest po prostu rozmową-wywiadem, który psychiatra przeprowadza z pacjentem. Lekarz może zapytać o relacje z rodzicami w dzieciństwie i okresie dojrzewania, przebieg edukacji, pierwsze miłości. Będzie chciał również wiedzieć, jak wygląda fizyczny stan zdrowia pacjenta: czy nie dolega mu bezsenność, jak jest z jego apetytem czy w przeszłości doświadczył zaburzeń neurologicznych. Psychiatra zwróci też uwagę na zdolność koncentracji pacjenta, na to, czy nie występują u niego zaburzenia pamięci, uwagi. Będzie chciał również wiedzieć, czy pacjent ma myśli samobójcze, a przede wszystkim – jak czuje się w danym momencie życia, co go konkretnie sprowadziło do lekarza. Rozmowa przebiega w spokojnej atmosferze, psychiatra może na jej podstawie zlecić wykonanie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych czy konsultację neurologiczną.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentem, psychiatra wdroży właściwe leczenie. Wśród chorób leczonych przez specjalistów w dziedzinie psychiatrii znajdują się:

* bulimia;
* psychoza;
* zespół stresu pourazowego;
* choroby zawodowe;
* mania;
* zaburzenia koncentracji i pamięci;
* syndrom DDA;
* myśli i skłonności samobójcze.