Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61
 • Psychoterapia uzależnień

  Psychoterapia uzależnień

  Co to jest psychoterapia uzależnień?

  Psychoterapia uzależnień to proces, co oznacza, że trwa przez pewien określony czas – zindywidualizowany, co do potrzeb jednostki. Terapia uzależnień opiera się na budowaniu wzajemnego zaufania między pacjentem a terapeutom. W trakcie procesu terapeuta przy pomocy specjalistycznej wiedzy i technik terapeutycznych, przekazuje osobie uzależnionej / współuzależnionej informacje z zakresu uzależnień (dotyczy substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków). Pacjent sam opowiada o tym, jak widzi swój problem (chorobę), terapeuta jedynie „towarzyszy” pacjentowi w analizie – pomaga uporządkować i zrozumieć problem. W trakcie procesu osoba uzależniona lub też współuzależniona zdobywa podstawową wiedzę na temat uzależnienia m.in. faz choroby alkoholowej, jej objawów, czy mechanizmów obronnych, takich jak mechanizm iluzji i zaprzeczania, mechanizm nałogowego regulowania uczuć oraz mechanizm dumy i kontroli. Mechanizmy te utrudniają leczenie, nie pozwalają „pójść” dalej w procesie leczenia, a często ich aktywność u osoby uzależnionej jest przyczyną porzucenia terapii. Z pomocą terapeuty można je „rozbroić” spojrzeć na siebie i swój problem z innej perspektywy niż ta, którą pokazują wspomniane mechanizmy.

  Jaki jest główny cel terapii uzależnień?

  Każdy pacjent z uwagi na swoje zindywidualizowane doświadczenia, problemy, osobowość, a także temperament może określać inne cele, które chce osiągnąć. Cel można określić za pomocą metody SMART. Powinien on być konkretny, mierzalny, ambitny, realny oraz określony w czasie.
  Głównym celem terapii, przynajmniej w jej początkowym, podstawowym etapie jest zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu uzależnień. To ważne dla lepszego poznania siebie i swoich zachowań determinowanych przez posiadany problem. Ponadto pacjent uczy się rozpoznawać, nazywać i mówić o własnych stanach emocjonalnych. Jest to bardzo ważne w procesie leczenia, gdyż alkoholizm jest przede wszystkim chorobą emocji. Psychoterapia uzależnień pozwala na poznanie, określenie własnych potrzeb oraz mocnych i słabych stron, w tym umożliwia poznanie siebie oraz swojego funkcjonowania bez alkoholu. Dzięki terapii uzależnień, pracy nad sobą w zakresie problemu, jednostka może podjąć decyzję o zaprzestaniu picia i być do tej decyzji odpowiednio przygotowana poprzez zdobytą wiedzę, w tym nabycia umiejętności potrzebnych do życia w trzeźwości.

  Dla kogo psychoterapia uzależnień?

  Psychoterapia uzależnień przeznaczona jest przede wszystkim dla:
  1. osób uzależnionych:
  – u których występują osiowe objawy choroby, zauważają one, iż nastąpiła koncentracja życia wokół alkoholu m.in. mają trudność w realizacji dotychczasowych zadań, nie sprawiają im one tyle samo przyjemności co dotychczas, picie powoduje szkody zdrowotne, prawne, społeczne, finansowe;
  – u których nastąpił nawrót choroby (osoba po terapii, czy też po okresie abstynencji powraca do picia). Szczególnie ważne jest, aby „prześledziła” kiedy wystąpił nawrót oraz jak przebiegał a także przeanalizowała pozornie niewinne zachowania oraz ryzykowane decyzje, które doprowadziły do tego, że sięgnęła ponownie po alkohol.
  2. osób, u których stwierdzono picie ryzykowne / szkodliwe – istnieje ryzyko, że w przypadku utrzymania takiego wzoru picia rozwinie się z niego uzależnienie

  Jakie korzyści ma pacjent z terapii uzależnień?

  Korzyści z terapii indywidualnej i grupowej dla pacjenta:
  – uczy się mówić o własnych problemach, trudnościach;
  – uczy się odmawiać a także udzielać informacji zwrotnych;
  – poznaje siebie (mocne strony, ograniczenia), poprzez rozmowę może odczuwać ulgę;
  – identyfikuje się z chorobą, zdobywa podstawową wiedzę na temat uzależnienia: objawów choroby, faz uzależnienia;
  – opracowuje strategie radzenia sobie w inny sposób niż poprzez picie alkoholu;
  – uświadamia sobie własne stany emocjonalne, które prowadziły do nawrotu, potrafi rozpoznać nawrót;
  – uczy się radzić sobie w sytuacjach subiektywnie spostrzeganych, jako trudne;
  – uczy się życia w trzeźwości;
  – uczy się poszukiwania wsparcia i czerpania go od innych

  Nie jest ważne na jakim etapie swojego problemu się znajdujesz ani to jak długo ci on towarzyszy. Najważniejsze to znaleźć w sobie motywację do zmiany i modyfikacji dotychczasowych niszczących zachowań.

  ______________________
  Artykuł opracowała: psycholog społeczny, specjalista terapii uzależnień pracującą w naszej poradni

  Gorąco zachęcamy wszystkie potrzebujące osoby do zapisywania się na terapie zarówno do Poradni w Piotrkowie jak i w Bełchatowie!

  Napisz komentarz →

Zostaw opinię

Zrezygnuj z odpowiedzi