RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Referencje wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy A.T. s.c.

W dniach 7-9.10.2013 r. w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie odbyły się warsztaty organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy A.T. s.c., na temat: „Pełnowartościowe życie w rodzinie”, które przeprowadzone były z udziałem specjalistów naszej poradni.

Dzięki fachowemu i specjalistycznemu podejściu do prowadzenia zajęć, warsztaty te ukończyły się sukcesem, a mianowicie poprzez ukazanie w ćwiczeniach warsztatowych różnych aspektów życia rodzinnego, uczestnicy warsztatów nauczyli się alternatywnych sposobów rozwiązywania złożonych problemów życiowych.

W związku z czym Ośrodek Szkoleniowy A.T. s.c. wystawił dla poradni pozytywne referencje, zamieszczone obok.

Referencje - Podklasztorze 2013

Referencje wystawione przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie

Ref Czarnocin

W dniu 12.11 i 15.11.2013 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie odbyły się warsztaty dla młodzieży prowadzone przez specjalistę naszej poradni – Panią pedagog mgr Annę Molińską.

Tematyka warsztatów obejmowała zajęcia psychoedukacyjne  (z elementami warsztatu) w zakresie profilaktyki uzależnienia od narkotyków pt.: „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić”.

Zajęcia prowadzone przez Panią Anie wzbudziły w uczestnikach swoiste zainteresowanie i przebiegły bardzo pomyślnie. Prowadząca była znakomicie przygotowana do zajęć i prowadziła je w bardzo interesujący sposób.

W związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie wystawił dla poradni pozytywne referencje.

Referencje - Podziękowania wystawione przez Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie

W dniu 25.11.2013 r. w Publicznym Przedszkolu w Kiełczygłowie odbyły się warsztaty dla Rady Pedagogicznej, które poprowadzili specjaliści naszej poradni.

Podczas warsztatów na temat: „Właściwa współpraca w Radzie Pedagogicznej” zostały poruszone zagadnienia z dziedziny edukacji i wychowania, pracy zespołów zadaniowych funkcjonujących w przedszkolu, ewaluacji, jak również pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia zostały przeprowadzone w interesujący sposób, w związku z czym Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie wystawili poradni Referencje – Podziękowania.

 

Referencje Podziękowania

Referencje wystawione przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie

referencje 001

W dniu 21.11.2013r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Pajęcznie odbył się warsztat na temat: „Jak dyscyplinować dziecko, czyli co zamiast karania?” poprowadzony przez specjalistów naszej poradni. Spotkanie warsztatowe dotyczyło zagadnienia na co szczególnie należy zwracać uwagę w zachowaniu dziecka, jak rozróżniać zachowania drażniące i niepożądane oraz jak je analizować.

W dniu 28.11.2013r. został przeprowadzony w tymże Przedszkolu kolejny – drugi już warsztat dotyczący zagadnienia na temat: „Kreatywne metody i techniki w edukacji przedszkolnej”, który również przeprowadzili specjaliści Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Tęczowa.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i przebiegły w twórczej i aktywnej atmosferze a poruszana  tematyka spełniła oczekiwania osób uczestniczących w warsztatach.

Obok zamieszczamy referencje wystawione przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie.

Referencje wystawione przez Kino Helios w Piotrkowie Trybunalskim

Nasza poradnia i Kino Helios w Piotrkowie Trybunalskim współpracują razem w ramach projektu edukacyjnego pod tytułem „Kino na Temat”. Program edukacyjny jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a spotkania w kinie odbywają się cyklicznie raz w miesiącu.

Spotkania te dotyczą aktualnych i ważnych tematów społecznych, takich jak: wykluczenie społeczne, bezrobocie młodych, problem prostytucji wśród nieletnich, bezdomność, mniejszości seksualne, tolerancja itp. Każde pojedyncze spotkanie tematyczne składa się z dyskusji w kinie z udziałem naszych specjalistów oraz projekcji filmu dotyczącego danego tematu społecznego.

Zajęcia w ramach projektu „Kino na Temat” z udziałem naszych specjalistów prowadzone są w interesujący sposób i pouczający dla młodzieży.

W związku z powyższym Kino Helios w Piotrkowie Trybunalskim wystawiło poradni referencje.

skan Helios 001

Referencje wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie

Referencje Ręczno

Nasza poradnia współpracuje również z Gminą Ręczną. Realizujemy dla Gminy Punkty Konsultacyjne z zakresu usług psychologicznych. Punkty te umieszczone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej w Ręcznie oraz w Szkole Podstawowej w Stobnicy.
Do zadań psychologa należą porady zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Pomoc niesiona dorosłym obejmuje konsultacje terapeutyczne w zakresie współuzależnienia, konfliktów małżeńskich jak również problemów wychowawczych dzieci. Natomiast pomoc dla dzieci polega w głównej mierze na rozwiązywaniu problemów w nauce.

Od lipca 2014r. współpracujemy z Gminą Łęki Szlacheckie w ten sposób, że świadczymy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej usługi wsparcia psychologicznego i doradztwa pedagogicznego w Punkcie Konsultacyjnym w Łękach Szlacheckich w ramach realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzięki naszej współpracy usprawniła się działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwiększyła się możliwość niesienia pomocy dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich.

Referencje GOPS Łęki
Referencje Urząd Pracy
Poradnia nasza od lutego 2015r. współpracuje również z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Współpraca obejmuje przeprowadzanie przez poradnie badań psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, kierowanych na szkolenia, staże i inne formy aktywizacji.