Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

 

Świadczymy usługi z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń związanych z seksualnością oraz zdrowiem psychicznym. Pomagamy m. in. osobom, które przeżywają stratę lub zawód miłosny, doświadczają trudności w związkach, cierpią z powodu przeciążenia stresem, zainteresowane są rozwojem osobistym. Udzielamy kompleksowej pomocy parom borykającym się m. in. z: trudnościami w wzajemnych relacjach, wzrostem obojętności, zaburzoną komunikacją, trudnościami w zachowaniu autonomii, oziębłością seksualną, frustracją wzajemnych potrzeb, zdradą, perspektywą rozpadu związku.

seksuologia

DZIECIĘCE ZACHOWANIA SEKSUALNE, KTÓRE MOGĄ NIEPOKOIĆ

   Zachowania seksualne dzieci, mogą przybrać niepokojącą formę. Rodzice lub osoby z otoczenia dziecka, powinni zwrócić szczególna uwagę na zachowania seksualne dziecka, które:

  • występują częściej lub utrzymują się dłużej niż należałoby się spodziewać, biorąc pod uwagę etap rozwoju dziecka;
  • często odrywają dziecko od normalnych form aktywności;
  • nie ustępują pod wpływem na ogół skutecznych interwencji rodziców;
  • występują między dziećmi, które znacznie się różnią pod względem wieku lub poziomu rozwoju;
  • wzbudzają strach lub niepokój u innych dzieci;
  • wiążą się z przymusem lub agresją;
  • są szkodliwe dla dziecka, które je podejmuje, bądź dla innych dzieci.

Do nietypowych zachowań dzieci, można zaliczyć:

  • nadmierne zainteresowanie sferą seksualną – przejawianie treści seksualnych w każdej   podejmowanej zabawie lub rozmowach,
  • odtwarzanie w zabawie różnych zachowań, szczegółowych gestów, przypominających bardziej zachowanie osoby dorosłej niż dziecka,
  • używanie zbyt szczegółowego słownictwa związanego z zachowaniami seksualnymi i miejscami intymnymi,
  • podejmowanie lub próby podjęcia zachowań seksualnych, (takich jak kontakt oralno – genitalny, penetracja waginalna, analna), bez przywiązywania do nich zbyt dużej wagi, banalizując je, zachowując się tak, jakby było to naturalne zachowanie dla dziecka w relacjach z innymi ludźmi,
  • zastraszanie oraz zmuszanie innych dzieci (najczęściej młodszych lub słabszych), do zachowań lub zabaw o charakterze erotycznym,
  • masturbowanie  publiczne,
  • zachowania seksualne mogące wyrządzić krzywdę,
  • zdenerwowane dziecko, zamiast rozładować emocje, złoszcząc się i płacząc, zaczyna się onanizować,
  • prezentowanie w swojej twórczości (np. rysunkach, piosenkach, wierszykach) treści seksualnych, zbyt szczegółowych, przedstawiających czynności lub kontakty seksualne.

 U dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi mogą także występować inne wymagające interwencji problemy psychiczne, takie jak:
– lęk,
– depresja,
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
– symptomy stresu pourazowego (PTSD),
– zaburzenie opozycyjno-buntownicze (ODD).

Oferujemy pomoc dla pacjentów indywidualnych w zakresie m.in.:

    • dysfunkcji seksualnych
    • zaburzeń preferencji seksualnych
    • zaburzeń seksualnych
    • zaburzeń relacji partnerskiej
    • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego
    • zaburzeń więzi partnerskiej/małżeńskiej
    • trudności w określeniu bądź akceptacji swojej orientacji seksualnej
    • diagnostyki i leczenia depresji oraz innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii, zespołu stresu pourazowego
    • planowania rodziny i powrotu płodności po porodzie

Poradnictwo seksuologiczne, diagnostyka i leczenie:

     

            KOBIETY:

    • pochwica
    • dyspareunia
    • anorgazmia
    • oziębłość seksualna
    • vulvodynia
    • i inne dysfunkcje

     

             MĘŻCZYŹNI:

    • zaburzenia erekcji
    • przedwczesny wytrysk
    • opóźniony wytrysk
    • zaburzenia popędu płciowego
    • i inne dysfunkcje

     

Seksuolodzy