RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

 

Świadczymy usługi z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń związanych z seksualnością oraz zdrowiem psychicznym. Pomagamy m. in. osobom, które przeżywają stratę lub zawód miłosny, doświadczają trudności w związkach, cierpią z powodu przeciążenia stresem, zainteresowane są rozwojem osobistym. Udzielamy kompleksowej pomocy parom borykającym się m. in. z: trudnościami w wzajemnych relacjach, wzrostem obojętności, zaburzoną komunikacją, trudnościami w zachowaniu autonomii, oziębłością seksualną, frustracją wzajemnych potrzeb, zdradą, perspektywą rozpadu związku.

seksuologia

DZIECIĘCE ZACHOWANIA SEKSUALNE, KTÓRE MOGĄ NIEPOKOIĆ

   Zachowania seksualne dzieci, mogą przybrać niepokojącą formę. Rodzice lub osoby z otoczenia dziecka, powinni zwrócić szczególna uwagę na zachowania seksualne dziecka, które:

 • występują częściej lub utrzymują się dłużej niż należałoby się spodziewać, biorąc pod uwagę etap rozwoju dziecka;
 • często odrywają dziecko od normalnych form aktywności;
 • nie ustępują pod wpływem na ogół skutecznych interwencji rodziców;
 • występują między dziećmi, które znacznie się różnią pod względem wieku lub poziomu rozwoju;
 • wzbudzają strach lub niepokój u innych dzieci;
 • wiążą się z przymusem lub agresją;
 • są szkodliwe dla dziecka, które je podejmuje, bądź dla innych dzieci.

Do nietypowych zachowań dzieci, można zaliczyć:

 • nadmierne zainteresowanie sferą seksualną – przejawianie treści seksualnych w każdej   podejmowanej zabawie lub rozmowach,
 • odtwarzanie w zabawie różnych zachowań, szczegółowych gestów, przypominających bardziej zachowanie osoby dorosłej niż dziecka,
 • używanie zbyt szczegółowego słownictwa związanego z zachowaniami seksualnymi i miejscami intymnymi,
 • podejmowanie lub próby podjęcia zachowań seksualnych, (takich jak kontakt oralno – genitalny, penetracja waginalna, analna), bez przywiązywania do nich zbyt dużej wagi, banalizując je, zachowując się tak, jakby było to naturalne zachowanie dla dziecka w relacjach z innymi ludźmi,
 • zastraszanie oraz zmuszanie innych dzieci (najczęściej młodszych lub słabszych), do zachowań lub zabaw o charakterze erotycznym,
 • masturbowanie  publiczne,
 • zachowania seksualne mogące wyrządzić krzywdę,
 • zdenerwowane dziecko, zamiast rozładować emocje, złoszcząc się i płacząc, zaczyna się onanizować,
 • prezentowanie w swojej twórczości (np. rysunkach, piosenkach, wierszykach) treści seksualnych, zbyt szczegółowych, przedstawiających czynności lub kontakty seksualne.

 U dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi mogą także występować inne wymagające interwencji problemy psychiczne, takie jak:
– lęk,
– depresja,
– zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
– symptomy stresu pourazowego (PTSD),
– zaburzenie opozycyjno-buntownicze (ODD).

Oferujemy pomoc dla pacjentów indywidualnych w zakresie m.in.:

  • dysfunkcji seksualnych
  • zaburzeń preferencji seksualnych
  • zaburzeń seksualnych
  • zaburzeń relacji partnerskiej
  • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego
  • zaburzeń więzi partnerskiej/małżeńskiej
  • trudności w określeniu bądź akceptacji swojej orientacji seksualnej
  • diagnostyki i leczenia depresji oraz innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, fobii, zespołu stresu pourazowego
  • planowania rodziny i powrotu płodności po porodzie

Poradnictwo seksuologiczne, diagnostyka i leczenie:

   

          KOBIETY:

  • pochwica
  • dyspareunia
  • anorgazmia
  • oziębłość seksualna
  • vulvodynia
  • i inne dysfunkcje

   

           MĘŻCZYŹNI:

  • zaburzenia erekcji
  • przedwczesny wytrysk
  • opóźniony wytrysk
  • zaburzenia popędu płciowego
  • i inne dysfunkcje