RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Dotyk, jak potwierdzają naukowe badania, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

M.J. Hertenstein, S.J. Weiss; R.D. Granstein, T. Luger
terapia-taktylna_61045581-300x200

Terapia ta proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i ruchów, które aktywizują rozwój funkcji receptorów skórnych oraz mięśniowych i ścięgnistych układu nerwowego peryferyjnego, a tym samym, ośrodkowego układu nerwowego.
Nazwa terapii pochodzi od łacińskich słów: neurosis- układ nerwowy, tactilis- dotykowy, co oznacza stymulację zmysłu dotykowego poprzez wykorzystanie neurofizjologicznych zasobów czuciowo-ruchowych organizmu.

Twórczynią Terapii NeuroTaktylnej jest Svetlana Masgutova, która swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego.

Dzięki wysokiej skuteczności metody, dr Svietlana Masgutova zaczęła wykorzystywać Terapię Neurotaktylną w pracy z osobami z wyzwaniami rozwojowymi w celu wsparcia mechanizmów neuroplastyczności mózgu, a w przypadku dzieci i młodzieży uzdolnionej jako program antystresowy.

ARCHETYPY-ROZWOJU-RUCHOWEGO

Terapia NeuroTaktylna składa się z dwóch aspektów:

1

Pierwszy związany jest z pracą zmysłu dotyku technikami, dzięki którym stymuluje się receptory znajdujące się w skórze, mięśniach i ścięgnach.

2

Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu neurosensomotorycznego i ośrodkowego układu nerwowego.

Inne zadania Terapii NeuroTaktylnej to:

    * zmniejszanie lub zniwelowanie stresu aktualnego lub chronicznego,
    * wspomaganie funkcjonowania układu limfatycznego zabezpieczając jego drenaż u osób z chorobami przewlekłymi stawów i mięśni,
    * regulacja procesów układu hormonalnego, w tym procesów dojrzewania różnych struktur organizmu, gdzie pod jej wpływem zwiększa się odporność immunologiczna organizmu.

Każdy dotyk ciała jest natychmiast oceniany przez mózg i odbierany jako bodziec: przyjemny i bezpieczny lub zagrażający i nieprzyjemny.Taka natychmiastowa ocena jest wynikiem skomplikowanej pracy układu nerwowego.
Gdy zapewnimy organizmowi bezpieczeństwo, możliwa jest praca rozwojowa, którą zajmują się przede wszystkim górne partie mózgu.
Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego neurorozwoju, funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej, dla wsparcia procesów poznawczych oraz kształtowania się osobowości.

Systematyczna Terapia NeuroTaktylna daje dobre wyniki w zakresie stymulacji, regulacji i normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego, integracji sensorycznej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej, świadomości kinestetycznej, regulacji stanów stresowych.

Proponowany program terapeutyczny otwiera drogę do łatwiejszego funkcjonowania i nowych możliwości na poziomie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego!