RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

 • Terapia ręki – co to takiego?

  Terapia ręki – co to takiego?

  To zbiór ćwiczeń gimnastycznych całego ciała prowadzących do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyny poprzez ćwiczenia i zabawy.
  Celem terapii ręki jest zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie szeregu ćwiczeń, mających na celu poprawę jej funkcjonowania, doskonalenie ruchów precyzyjnych a co za tym idzie, przygotowanie ręki do jednej z najistotniejszych funkcji jaką jest pisanie.
  Terapia ręki to proces wieloetapowy, niejednokrotnie wymagający współpracy specjalistów z kilku dziedzin, ponieważ przyczyn zaburzających jej prawidłowe funkcjonowanie może być wiele. Niekoniecznie problem dotyczy samej ręki, przyczyn możemy doszukiwać się także w funkcjonowaniu aparatu wzrokowego czy integracji sensorycznej dziecka.

  Terapia ręki skierowana jest w szczególności dla dzieci przejawiających:

  • nieprawidłową postawę ciała, wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
  • osłabione mechanizmy równoważne( trudności z jazdą na rowerze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową,
  • trudności z wykonywaniem codziennych czynności ( picie z kubka, ubieranie/rozbieranie)
  • problemy w czynnościach manipulacyjnych (nawlekanie, lepienie, układanie małych przedmiotów),
  • obniżoną sprawność grafomotoryczną ( kolorowanie, pisanie, rysowanie),
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowej,
  • wolne tempo w uczeniu się nowych czynności motorycznych, wykonywaniu ruchów,
  • trudności z planowaniem ruchu,
  • wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy.

   

  Nie należy bagatelizować niepokojących symptomów i problemów pojawiających się u dziecka. Odpowiednio wcześnie dobrane metody terapeutyczne, umożliwią bowiem poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów, a co za tym idzie, wpłyną na jakość ogólnego rozwoju dziecka.

  Proponowane działania terapeutyczne są odpowiednio dobrane do poziomu manualnego dziecka oraz jego funkcjonowania poznawczego. Długość procesu terapeutycznego w dużej mierze zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka i stopnia zaburzenia. Jest to proces wieloetapowy zmierzający do osiągnięcia jak najlepszej sprawności.
  Niezwykle ważnym czynnikiem w pracy terapeutycznej, ułatwiającym osiągnięcie sukcesu, jest systematyczność, współpraca rodziców z terapeutą, wdrażanie proponowanych ćwiczeń w życie codzienne dziecka.

  Zapisy – tel. 533-983-934

  Zajęcia prowadzi – mgr Katarzyna Chałubek, pedagog, certyfikowany terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, oligofrenopedagog, pedagog wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, rewalidator.

  Napisz komentarz →

Zostaw opinię

Zrezygnuj z odpowiedzi