RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Poradnia nasza poszerzając swoją ofertę, proponuje zajęcia rozwijające i udoskonalające umiejętności szkolne dla dzieci w różnym wieku od przedszkolaków po dzieci z VI klasy szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu po godzinie, w maksymalnie 3-osobowych grupach (im mniejsza grupa, tym lepsza koncentracja dziecka), a prowadzone są przez psychologów i pedagogów z naszej Poradni. Dzieci mogą zdobywać oraz rozwijać różne przydatne umiejętności poprzez szereg ćwiczeń pobudzających kreatywność i wyobraźnię oraz angażujących procesy poznawcze. Podczas zajęć realizowane są różnorodne tematy – „Poznajmy się” czy „Rozpoznajemy swoje uczucia”. Poprzez te zajęcia dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać cudze stany emocjonalne, a także wyrażać emocje w sposób adekwatny. Uświadamiają sobie jak ważne jest liczenie się z potrzebami i uczuciami nie tylko swoimi, ale też z osobami z najbliższego otoczenia. Dzieci wcielają się przy tym w różne postaci z bajek. Opanowują jednocześnie pojęcia matematyczne, przyrodnicze, plastyczne jak również rozwijają inne umiejętności.

Poniżej wymienione są główne cele zajęć w różnych grupach wiekowych.

3-4 lata - Poznaję świat

Główne cele zajęć:

 Nauka rozpoznawania uczuć i emocji

 Doskonalenie rozwoju mowy, wzbogacanie zasobu słownictwa

 Rozwijanie uwagi, koncentracji, spostrzegania, pamięci

 Pobudzanie kreatywności i wyobraźni

 Trenowanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie

 Ograniczanie lęków związanych z kontaktami społecznymi oraz rozstaniem z rodzicami

 Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb i uczuć z otoczenia

I-II klasa - Dobry start

Główne cele zajęć:

 Kształtowanie umiejętności czytania i jej usprawnianie

 Usprawnianie techniki pisania

 Rozwijanie umiejętności liczenia

 Doskonalenie zdolności matematycznego i logicznego myślenia

 Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat

 Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi rówieśników

 Nauka wyrażania własnego zdania i akceptowania opinii innych

 Doskonalenie przewidywania skutków własnych działań

V-VI klasa - Skarbnica wiedzy

Główne cele:

 Usprawnianie biegłego czytania

 Doskonalenie pamięci i koncentracji

 Wytrenowanie technik pamięciowych i nawyków dobrego uczenia się

 Rozwijanie zdolności do kontrolowania negatywnych stanów emocjonalnych

 Poznanie technik rozwiązywania problemu

 Kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i napięciem

 Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów

 Kształtowanie postawy i zachowań asertywnych

web_pedagog

5-6 lat - Za chwilę idę do szkoły

Główne cele zajęć:

 Rozwijanie umiejętności rozróżniania głosek i sylab

 Doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi

 Doskonalenie sprawności manualnej

 Zwiększanie poczucia własnej wartości, pewności siebie

 Nauka współdziałania w grupie

 Przygotowywanie się do procesu adaptacji w szkole

 Rozumienie zależności przyczynowo skutkowych, dostrzeganie sensu zdarzeń

III-IV klasa - Mądre dziecko

Główne cele:

 Rozwijanie zdolności do rozpoznawania i określania własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych

 Rozwijanie umiejętności biegłego czytania i sprawnego pisania

 Doskonalenie umiejętności matematycznych

 Przełamywanie barier, takich jak np. nieśmiałość

 Radzenie sobie z przegraną

 Wydłużanie czasu koncentracji i skupienia

 Nawiązywanie partnerskiej relacji z drugą osobą

 Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z porażką

 Wypracowywanie zdolności do pozytywnego ujmowania swoich sukcesów

Czas i sposób realizacji zajęć będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.