Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

Cennik usług logopedycznych

 • Badanie pedagogiczne dzieci szkół podst. i gim. do 16 r.ż. – 60 – 90 min.
  85,00 - 130,00 zł
 • Badanie pedagogiczne dla uczniów, młodzieży pow. 16 r.ż. – 90-120 min.
  100,00 - 145,00 zł
 • Badanie przesiewowe
  60,00 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 45 min.
  85,00 zł
 • Badanie rewalidacyjne – 45 min.
  85,00 zł
 • Terapia zajęciowa – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (grupowe od 3 osób) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (indywidualne) – 45-90 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (grupa od 3 osób) – 45-120 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (indywidualne) – 45 min.
  bezpłatne
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (grupa od 3 osób) – 45-60 min.
  bezpłatne
 • Zajęcia dla dzieci odroczonych obowiązku szkolnego (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia dla dzieci odroczonych obowiązku szkolnego (grupa od 3 osób) – 45-60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia dla dzieci powtarzających klasę I-III (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia dla dzieci powtarzających klasę I-III (grupa od 3 osób) – 45 min.-60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży z opinią o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (indywidualne) – 45 min.
  95,00 zł
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży z opinią o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (grupa od 3 osób) – 45 min.
  60,00 zł/os.
 • Dyslalia –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min.
  85,00 zł
 • Rynolalia –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min.
  85,00 zł
 • Reranie –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min. 
  85,00 zł
 • Diagnostyczne badanie logopedyczne –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min. 
  85,00 zł
 • Terapia ORM –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min. 
  70,00 zł
 • Terapia zaburzeń mowy –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min.
  70,00 zł
 • Terapia afazji –  Czas dostosowany do indywidualnych potrzeb – 60 min.
  70,00 zł