Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

Cennik usług pedagogicznych

 • Zajęcia korekcyjno-komoensacyjne – 60 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia rewalidacyjne – 60 min.
  85,00 zł
 • Terapia zajęciowa (indywidualne) – 60 min.
  85,00 zł
 • Terapia zajęciowa (grupa od 3 osób) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (indywidualne) – 60 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia wspierające uzdolnienia (grupa od 3 osób) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (indywidualne) – 45-90 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu (grupa od 3 osób) – 45-120 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (grupa od 3 osób) – 45-60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego (grupa od 3 osób) – 45-60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia dla dzieci powtarzających klasę I-III (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia dla dzieci powtarzających klasę I-III (grupa od osób) – 45 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia dla dzieci z opinią o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (indywidualne) – 45 min.
  89,00 zł
 • Zajęcia dla dzieci z opinią o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (grupa od 3 osób) – 45 min.
  65,00 zł/os.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (indywidualne) – 45 min.
  85,00 zł
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (grupa od 3 osób) – 45 min.
  60,00 zł/os.
 • Konsultacje pedagogiczne, ustalanie form pomocy, udzielanie wskazówek dla właściwego problemu – 30 min.
  50,00 zł
 • Konsultacje pedagogiczne, ustalanie form pomocy, udzielanie wskazówek dla właściwego problemu – 60 min.
  85,00 zł
 • Grupa wsparcia – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Zajęcia wyrównawcze – 60 min.
  85,00 zł