Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

Cennik usług psychologicznych

 • Badanie psychologiczne dzieci szkół podst. i gim. do 16 r.ż. – 60 – 90 min.
  100,00 - 150,00 zł
 • Badanie psychologiczne dzieci szkół podst. i gim. powyżej 16 r.ż. i dorosłych – 90-120 min.
  150,00 - 180,00 zł
 • Dodatkowe badanie psychologiczne dorosłych: osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej, preferencji zawodowych, umiejętności rodzicielskich – 30-360 min.
  40,00 - 200,00 zł
 • Szkolenia grup (wykłady, warsztaty, treningi itp.) Rad Pedagogicznych, warsztaty dla rodziców, szkolenia umiejętności interpersonalnych – praca z trudnym klientem, itp., również realizacja tematów wskazanych przez zamawiającego – każda godzina
  100,00 - 250,00 zł
 • Porady/terapie wyjazdowe – w domu pacjenta – 60 min.
  140,00 zł
 • Terapia behawioralna – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia indywidualna dzieci (zajęcia z dzieckiem plus omówienie z rodzicem) – łącznie 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia indywidualna młodzieży do 18 r.ż. – 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia indywidualna młodzieży powyżej 18 r.ż.- 60 min.
  100,00 zł
 • Terapia małżeńska/par/rodzinna – 60-120 min.
  100,00 zł - 200,00 zł
 • Negocjacje, mediacje na terenie NPPP – 60 min.
  100,00 zł
 • Zajęcia w ramach grup wsparcia – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Warsztaty rodzicielskie (indywidualne) – 60 min.
  100,00 zł
 • Warsztaty rodzicielskie (grupa od 3 osób) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Trening zastępowania agresji (indywidualne) – 60 min.
  100,00 zł
 • Trening zastępowania agresji (grupa od 3 osób) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Trening zachowań asertywnych (indywidualne) – 60 min.
  100,00 zł
 • Trening zastępowania agresji (grupa od 3 osób) – 60 min.
  60,00 zł/os.
 • Badania grupowe uczniów, pracowników itp. – 60 min.
  40,00 zł/os.
 • Konsultacje, udzielenie informacji o właściwych dla zgłaszanego problemu oddziaływań – do 30 min.
  50,00 zł
 • Diagnoza poziomu inteligencji, wydanie opinii – 90-120 min.
  150,00-250,00 zł zł
 • Zaświadczenie o korzystaniu z usług NPPP
  bezpłatne
 • Opinia po badaniach
  bezpłatne