RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Nasza poradnia oferuje cały szereg, różnego typu warsztatów, treningów oraz szkoleń dla różnych grup wiekowych oraz zawodowych.   Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń.

Jeśli chcecie Państwo mieć pewność, że pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do zajmowania określonych stanowisk, zachęcamy do wyposażenia ich w niezbędny pakiet wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

Oferta dla Przedszkoli

  1. Dziecko nadpobudliwe (ADHD) w przedszkolu.
  2. Bajki terapeutyczne jako sposób na problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci.
  3. Kreatywne metody i techniki w edukacji przedszkolnej.
  4. Jak dyscyplinować dziecko, co zamiast karania.
  5. Mądra miłość – jak uczyć dzieci odpowiedzialności.
  6. Praca z dzieckiem wybitnie zdolnym.
  7. Profilaktyczne przedszkole – we wszystkich grupach wiekowych.
  8. Terapia dla małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Oferta dla Szkół Podstawowych

  1. Praca z uczniem z opinią psychologiczno-pedagogiczną w klasach IV – VI.
  2. Stop agresji psychicznej i fizycznej w szkole.
  3. Edukacja prozdrowotna w szkole.
  4. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym na lekcjach języka obcego.
  5. Metody pracy niwelujące trudności i niepowodzenia w obszarze wychowania.
  6. Warsztaty dla rodziców: jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.
  7. Trening umiejętności społecznych dla dzieci.

Oferta dla Gimnazjów

  1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
  2. Zagrożenia w internecie.
  3. Metody pracy z klasą wychowawczo trudną.
  4. Jak rozwiązać konflikt w klasie szkolnej? Metoda konstruktywnej pracy z uczniem agresywnym.
  5. Motywowanie ucznia do nauki.
  6. Szkoła współpracująca z rodzicami.
  7. Akceptacja w grupie rówieśniczej.

Oferta dla Szkół Ponadgimnazjalnych

  1. Warsztaty doradztwa zawodowego.
  2. Alkohol i uzależnienia.
  3. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków.
  4. Warsztat informacyjny dla rodziców na temat profilaktyki samobójstw.
  5. Podstawy skutecznej komunikacji – nauczyciel – uczeń.
  6. Kreowanie twórczej aktywności uczniów.
  7. Stres w życiu codziennym i środowisku szkolnym.

Warsztaty dla Firm

  1. Warsztaty ABC SUKCESU.
  2. Warsztaty MÓJ SUKCES.
  3. Warsztaty NASZ SUKCES.
  4. Warsztaty przygotowane w oparciu o program edukacji finansowe i grę Cashflow.
  5. Praktyczne Kroki rozwijające umiejętności finansowe u młodzieży.
  6. Narzędzia skutecznej komunikacji – budowanie zespołu.