RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

 • Pomagamy - jak skutecznie POMAGAĆ!

  Udzielana przez naszych specjalistów pomoc jest profesjonalna, rzetelna, sprawna i poufna. Zawsze jest świadczona zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, krótki czas oczekiwania na wizytę, życzliwą i przyjazną atmosferę, która pozwala pracować nawet najbardziej nieśmiałym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

  Z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • * prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju
 • * diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • * diagnozę specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulię)
 • * diagnozę gotowości szkolnej dzieci (5,6 – letnich) rozpoczynających naukę w klasie pierwszej
 • * diagnozę i terapię w zakresie Integracji Sensorycznej
 • * diagnozę poziomu rozwoju dziecka w wieku: niemowlęcym (1 rok życia), po niemowlęcym (1-3 rok życia), przedszkolnym (3-6 rok życia)
 • * terapię poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • * profilaktykę logopedyczną, pozwalającą na wykluczenie lub zminimalizowanie czynników mogących wywołać nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka (edukacja rodziców, badania profilaktyczne małych dzieci, opieka terapeutyczna)
 • * prowadzenie terapii małżeńskiej oraz  rodzinnej
 • * treningi związane z kształtowaniem umiejętności osobistych
 • * pomoc w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych
 • * wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • * porady, warsztaty i treningi dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
 • * język angielski dla dyslektyków
 • * doradztwo zawodowe pomagające młodzieży w określeniu mocnych i słabych stron oraz w wyborze drogi dalszej nauki bądź pracy zawodowej
 • * prowadzenie grup wsparcia, a w tym między innymi: wsparcie emocjonalne osób doświadczonych chorobą nowotworową i ich rodzin, pomoc i wsparcie emocjonalne rodzinom pracowników służb mundurowych czy też wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz pomoc w innych sytuacjach kryzysu emocjonalnego